W związku z realizacją projektu nr RPPM.02.02.01-22-0226/17 pt. „Wyposażenie Kliniki Kosma w innowacyjne urządzenie medyczne do terapii chorób cywilizacyjnych” w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę środków trwałych: unit stomatologiczny (1 kpl.), aparat wewnątrzustny z radiografią (1 kpl.) oraz autoklaw klasy B (1 szt.).

PLIK NR 1: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/RPOWP

PLIK NR 2: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/RPOWP_formularz

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/2017/RPOWP

W związku z realizacją projektu nr RPPM.02.02.01-22-0226/17 pt. „Wyposażenie Kliniki Kosma w innowacyjne urządzenie medyczne do terapii chorób cywilizacyjnych” w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z dniem 08.06.2018 r. zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług stomatologicznych (z zakresu: profilaktyki i higieny, stomatologii zachowawczej, chirurgii, endodoncji oraz protetyki).

Nowoczesne technologie

  • Depilacja laserowa Vectus
  • Alma Harmony XL Pro™ - laseroterapia
  • LPG Alliance Endermologie® - modelowanie sylwetki masażem podciśnieniowym
  • Zaffiro™ - thermolifting twarzy oraz ciała
  • GeneO™+ - dotlenienie, złuszczenie oraz odżywienie skóry
  • Storz Medical DUOLITH® SD1 – modelowanie sylwetki falą akustyczną
  • Karboksyterapia Julié - terapia medycznym dwutlenkiem węgla
wszystkie prawa zastrzeżone © klinikakosma.pl 2018
projekt i wykonanie qnikstudio.pl